ارائه خدمات در محل مشتری

سپاهان لیفتر

در دوره گارانتی و پس از آن این شرکت متعهد به ارائه خدمات فنی می باشد.بدیهی است در صورت گارانتی بودن بدون دریافت هزینه خدمات مشمول گارانتی انجام خواهد شد
در هر حالت و در صورت بروز مشکل و یا نیاز به انجام سرویس های مرتبط با لیفتراکها مشتریان محترم پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست سرویسکار از خدمات این شرکت بهره مند خواهند شد لیفتراک ها به مدت 2000 ساعت یا یکسال (هر کدام زود تر تمام شود ) گارانتی خواهند بود. بدیهی است شرایط گارانتی در گواهی فروش لیفتراک ها ذکر شده و خدمات پس از فروش تابع مقررات شرکت بوده و طبق شرایط مذکور عمل خواهند نمود.

خدمات ارائه شده که مشمول گارانتی نبوده ( مثل سرویسهای ادواری و یا ایرادات وجود آمده توسط مشتری) و یا پس از اتمام گارانتی توسط واحد خدمات پس از فروش انجام و پس از اتمام کار صورت حساب مربوطه ارسال خواهد شد. در صورت نیاز حدود هزینه بر اساس نوع کار و نیز قیمت قطعات مورد نیاز تعمیرات به مشتریان محترم طی تماس تلفنی و یا صدور پیش فاکتور اعلام خواهد شد. شایان ذکر است عدم تسویه حساب به موقع خدمات و قطعات منجر به عدم تعهد این شرکت به ارائه خدمات خواهد شد.

error: Content is protected !!