استاکرهای برقی

استاکرهای برقی، مجموعه مدل دستگاه هایی با ظرفیت 1600 کیلوگرم و ارتفاع بالابری تا 5500 میلیمتر هستند، یکی از ویژگی های کلیدی استاکر در طراحی و ساختار منحصر به فرد است که این محصول را در بین شرکت های دیگر متمایز می کند.

error: Content is protected !!