فرم درخواست خرید

سپاهان لیفتر

فرم درخواست خرید

  • احتراماً خواهشمند است جهت صدور پیش فاکتور درخواست رسمی خود را که شامل اطلاعات ذیل می باشد بارگذاری فرمایید:
    1- تناژ مورد نیاز 2 - نوع سوخت 3 - ارتفاع بالابری موردنیاز 4 - نوع لاستیک 5- طول شاخک 6 - نوع الحاقیه مورد نیاز 7 - تجهیزات ایمنی مورد نیاز 8 - تجهیزات ارگونومی مورد نیاز
error: Content is protected !!