قطعات یدکی

سپاهان لیفتر

هنگام تحویل دستگاه لیفتراک به مشتریان محترم یک عدد CD قطعات یدکی که حاوی یک فایل PDF می باشد ارائه می گردد. این فایل شامل تصاویر و شماره فنی کلیه قطعات بکار رفته در دستگاه لیفتراک می باشد که مشتریان می توانند جهت انتخاب و خرید قطعات یدکی از آن بهره برداری نمایند.
در لیفتراک های گاز سوز فیلتر های هوا-موتور-گریبکس و هیدرولیک و گاز و لوازم سوخت رسانی (لوازم شیر قطع کن و اپرایزور و کاربراتور ) و تسمه موتور (پروانه – دینام – تایم و بالانس ) و لنت های ترمز قطعات یدکی پر مصرف هستند. . در لیفتراک های دیزل فیلتر های هوا- موتور‏ گریبکس هیدرولیک و گازوئیل و تسمه پروانه و لنت های ترمز قطعات یدکی پر مصرف هستند.

error: Content is protected !!